Rooster

Het rooster van het jaar 2018 - 2019 is vanaf augustus beschikbaar. 

 

 

 

Vakkenpakket

HAVO - VWO

Jaar 1

 • Talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans;
 • Overige: Wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek en lichamelijke opvoeding.

Jaar 2

 • Zelfde pakket als in het 1e jaar. In het 2e jaar focussen we op de volledige beheersing.

Jaar 3

 • Talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans;
 • Overige: wiskunde, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek en lichamelijke opvoeding.
  • Keuze: geschiedenis of aardrijkskunde / Frans / handvaardigheid / muziek

Jaar 4

 • Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer
 • Vanaf het 4e jaar kiest de student een vakkenpakket waarin hij of zij zich verder in wil verdiepen

 

     C&M                                              E&M                                            N&G                                      N&T
- Geschiedenis                        - Economie                                   - Scheikunde                         - Natuurkunde

                                                  - Geschiedenis                             - Biologie                               - Wiskunde b

 keuzevakken                          keuzevakken                              keuzevakken                        keuzevakken

Frans                                         Frans                                              Frans                                    Frans

Duits                                          Duits                                               Duits                                     Duits
Aardrijkskunde                        Aardrijkskunde                              Natuurkunde                       Scheikunde
Economie                                 Beeldenvorming                            Wiskunde A/B                     Muziek
Beeldenvorming                      Wiskunde A/B                                Muziek                                 Beeldenvorming
Muziek                                      Muziek                                            Beeldenvorming                 Wiskunde D
Wiskunde A                              Biologie                                           Aardrijkskunde                   Aardrijkskunde 

Biologie                                    M&O                                                 Wiskunde D

 

Jaar 5

 • HAVO = examenjaar
 • VWO = extra jaar! 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb