Algemene informatie

Aanwezigheidspercentage

Bij ziekte, doktersafspraken of dergelijke moet dit ruim van tevoren vermeld worden bij het servicepunt. Hier kunnen er door middel van ziekte-, verlof-, en te laat brieven opgehaald worden. Deze dienen ondertekend te worden door de mentor van de leerling en ingeleverd worden bij het servicepunt. Indien dit niet gebeurt, word het verrekend als ongeoorloofd afwezig.

 

Te laat

Te laat komen wordt bij ons niet geaccepteerd indien er geen geldige reden is. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand zich een enkele keer verslaapt of problemen met de fiets heeft, maar dit willen wij niet te vaak zien. Indien de leerling te laat is, kan die een 'te laat briefje' ophalen bij het servicepunt. Als de leerling in een korte periode meerdere keren te laat komt, word er een brief naar huis verstuurd met een waarschuwing. Mocht het zo zijn dat er niks verandert na de waarschuwingen, dan dienen wij hier maatregelen voor te nemen.

 

Spijbelen

Spijbelen word net als het te laat komen niet geaccepteerd bij ons. Bij de eerste keer word er een waarschuwing gegeven zodat dit nog nogmaals voorkomt. Indien de leerling meerdere uren verzuimt, dan nemen wij maatregelen. Het begint met nablijven, en kan uitlopen tot het moment dat wij helaas de leerplichtambtenaar moeten inschakelen. Natuurlijk hebben wij het volle vertrouwen in onze leerlingen en zullen zij niet te laat komen of spijbelen. 

Maak een Gratis Website met JouwWeb