Missie

Zwolle International Academy (ZIA) is een openbare school. Leerlingen die niveau Havo/Vwo/Gymnasium scoren die hebben toegang tot de ZIA. Wij willen leerlingen zich laten ontwikkelen in een voor hen vertrouwde omgeving. Het vergroten van zelfbewustheid en het ontwikkelen van een kritische houding stellen we daarin centraal. Wij staan voor kwalitatief onderwijs en maken daarbij de prestaties van de leerlingen het belangrijkst. We willen hoge verwachtingen stellen en de verwachting is om bovengemiddeld te presteren. Iedere leerling is uniek en ontwikkeld een eigen identiteit. Een leerling is rijk aan capaciteiten en creatieve vermogens en met een sterke wil tot ontdekken.

Visie

Binnen onze visie hebben we drie hoofdzaken waar we ons op willen richten. Als we deze zaken goed aanpakken, kunnen leerlingen zich het beste ontwikkelen.

  • Vertrouwde omgeving
  • Internationale identiteit creëren
  • Leerweg

Vertrouwde omgeving

In onze school willen wij een aangename leeromgeving creëren, zodat leerlingen zich ontwikkelen in een uitdagende en state-of-the-art leeromgeving met goede faciliteiten. Dit doen wij door middel van een groot openleercentrum (OLC) en verschillende stille studeer ruimtes. In onze kantine is er ruimte voor ontspanning. Zo kunnen leerlingen zich optimaal concentreren in de lessen. Met ons anti-pestprogramma willen we pesten uit onze school verbannen. Hierdoor voelen leerlingen zich veilig op onze school en hoeven ze zich minder zorgen te maken. Als leerlingen dan toch ergens mee zitten, kunnen ze hun hart luchten bij een vertrouwenspersoon. Deze persoon zal dan op zoek gaan naar de juiste oplossing voor het probleem.

 

Internationale identiteit creëren

Wij stimuleren leerlingen hun nationaliteit en identiteit te ontdekken.

Meertaligheid hoort geen beletsel te zijn in de ontwikkeling, maar juist een streven. Door middel van culturele weken willen wij leerlingen kennis laten maken met verschillende culturen. Ook zorgen ervoor dat er een wisselend taalprogramma aan bod komt door de voertaal Nederlands en Engels af te wisselen. Daarnaast hebben wij een uitwisselingsprogramma. Dit houdt in dat er uit verschillende Engelstalige landen leerlingen hun middelbare schooltijd hier voor onbepaalde kunnen voortzetten. Ook leerlingen van de ZIA hebben de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Dit helpt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en cultureel bewustzijn.

 

Leerweg

Als kinderen leerproblemen hebben, is het ons doel om deze duidelijk te definiëren en de noodzakelijke hulp te bieden. Wij evalueren onze onderwijsresultaten en verbeteren en vernieuwen ons onderwijs waar nodig. Leerlingenondersteuning is voor ons vanzelfsprekend.