Het niveau

Het ZIA college verzorgt onderwijs voor leerlingen die op het niveau HAVO/VWO en gymnasium zitten. We hebben hiervoor gekozen omdat de school zich dan specifiek kan specialiseren en focussen op het onderwijs dat hoort bij dit niveau. Door ons als school te specialiseren op verschillende gebieden, zoals een krachtige leeromgeving en slagingspercentages, wordt de kwaliteit van de school hoger. Er zijn meer faciliteiten aanwezig omdat die aansluiten bij dit specifieke niveau. Onze leraren volgen het hele jaar door cursussen waardoor ze kunnen inschatten wat de behoeftes van de leerlingen zijn. Tot slot kunnen er ook makkelijker activiteiten worden georganiseerd voor de gehele school. Hier bedoelen wij vooral educatieve activiteiten mee. De leerlingen kunnen makkelijk samenwerken tijdens deze activiteiten omdat ze allemaal hetzelfde niveau hebben of een niveau dat niet ver van elkaar zit. Er komt geen verdeling tussen de verschillende niveaus.

Maak een Gratis Website met JouwWeb